/ Pro News / /

Resultaten van de klimaatonderhandelingen in Bonn (juni 2015)

Bonn-3.jpgVan 1 tot 11 juni 2015 werden in Bonn onderhandelingen gevoerd onder het zogenaamde Durban Platform (ADP) over het nieuwe internationale, wettelijk bindende klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs zal worden afgesloten. Tegelijkertijd vonden zoals elk jaar ook een gewone vergadering van de zogenaamde hulporganen van het Klimaatverdrag, SBSTA en SBI plaats, waar eveneens een aantal belangrijke beslissingen werden genomen.

De formele basis voor de onderhandelingen over het Akkoord van Parijs  is de zogenaamde ‘Geneva negotiating text’, die tijdens de vorige onderhandelingssessie (Genève, februari 2015) was gecompileerd.  Alle partijen zijn het er evenwel over eens dat deze tekst nog te omvangrijk en te weinig geordend is om als basis te dienen voor politieke onderhandelingen.

 

Het mandaat voor de Bonn-sessie was dan ook om deze tekst technisch te stroomlijnen en te structureren, een oefening die over de verschillende onderdelen van de tekst heen, gefaciliteerd door ervaren onderhandelaars, in Bonn is opgestart.

Ondanks de overwegend constructieve atmosfeer en de bereidheid tot dialoog, moest op het einde echter vastgesteld worden dat de gehanteerde methode, waarbij alle 196 partijen samen ‘de pen vasthouden’ in een plenaire setting, weliswaar voor een grote transparantie zorgde, maar niet toeliet om snel genoeg vooruit te gaan.

Niettemin werd tijdens de 2 weken in Bonn genoeg vertrouwen opgebouwd om de co-voorzitters van de ADP, de Algerijn Ahmed Djoghlaf en de Amerikaan Dan Reifsnyder,  te kunnen vragen om - op basis van deze discussies - een gestroomlijnde, geconsolideerde, duidelijke en beknopte herwerkte versie van de tekst te maken.

Deze herwerkte tekst zal een voorstel bevatten voor de elementen die in het akkoord van Parijs moeten opgenomen worden, naast elementen die in begeleidende uitvoeringsbeslissingen een plaats moeten krijgen. Verder zal ook o.m. het opkrikken van het pre-2020-ambitieniveau aan bod komen. Deze tekst zal op 24 juli beschikbaar zijn en de onderhandelingsbasis vormen voor de volgende onderhandelingsessies van begin september.

Daarnaast zijn er nog enkele een aantal andere ontwikkelingen het vermelden waard :

  • na 10 jaar onderhandelingen werden de laatste afspraken gemaakt om het REDD+-mechanisme, bedoeld om de strijd tegen ontbossing in ontwikkelingslanden te ondersteunen, operationeel te maken.
  • ook het tweejarige programmabudget voor de werking van het Klimaatverdrag werd goedgekeurd.
  • in het kader van de ‘2013-2015 review’ werd het rapport van de ‘Structured Expert Dialogue’ over een mogelijke herziening van de ‘onder  2°C’-doelstelling naar een ‘onder 1,5°C-doelstelling’ voorgesteld en besproken.  Na heel wat procedurele discussies werd een verdere bespreking doorgeschoven naar COP 21 in Parijs. 

Tenslotte : in de loop van deze Bonn-sessie was België aan de beurt om in het kader van het zgn. Multilateral Assessment zijn realisaties en plannen inzake klimaatbeleid voor te stellen aan de internationale gemeenschap en om vragen te beantwoorden.  Ons land kreeg verhoudingsgewijs behoorlijk wat vragen te verwerken. 

In parallel met deze sessie vergaderde ook de G7, in Schloss Elmau in Duitsland. Deze legde een ambitieuze klimaatverklaring af, met o.m. een duidelijk signaal dat we op lange termijn koolstofneutraal moeten worden, concrete initiatieven in de context van het zeer gevoelige dossier ‘Loss and Damage’, en een herbevestiging van de eerdere engagementen inzake klimaatfinanciering.  De verklaring wordt gezien als een positief signaal dat verder zal bijdragen tot het politieke “momentum” in de aanloop naar Parijs.

 

Meer info:

Uitgebreide verslaggeving en beelden