HET VEILINGMECHANISME

In de derde handelsperiode (2013-2020) van het Europese emissiehandelssysteem zal het merendeel van de sectoren (die niet met ‘carbon leakage’ te maken hebben) elk jaar minder emissierechten krijgen. Het restant – ongeveer de helft van de totale beschikbare hoeveelheid emissierechten – zal worden geveild. De aankoop van emissierechten via de veiling wordt op die manier geleidelijk de regel, waardoor het beginsel “de vervuiler betaalt” in praktijk gebracht kan worden.

De meer technische aspecten van de veiling worden gespecificeerd in de Europese Veilingverordening. Die verordening bepaalt onder andere de manier waarop de emissierechten door de lidstaten op de markt worden gebracht, het prijsmechanisme, de frequentie van de veilingen en de talrijke maatregelen die marktmisbruik en fraude moeten tegengaan.

Een primeur voor Europa is de gezamenlijke openbare aanbesteding (Joint Procurement Agreement ) tussen de lidstaten en de Europese Commissie, die de oprichting mogelijk maakt van:

  • het centrale veilingplatform (behalve het Verenigd Koninkrijk, Polen en Duitsland die via eigen platformen aanbesteden)
  • de veilingmonitor die de controle van een correcte marktwerking moet verzekeren – hij is nog niet aangewezen
  • voorlopige veilingplatformen.

Bedrijven bieden rechtstreeks op het veilingplatform. De opbrengst van de veiling zal voor een klein deel het systeem bekostigen. De rest gaat naar de lidstaten die het geld moeten gebruiken voor hun klimaatbeleid.

In 2014 zijn op de verschillende platformen bijna 520 miljoen emissierechten geveild voor een gemiddelde prijs van rond de 6 euro per emissierecht.

In België werd de registeradministrateur – die deel uitmaakt van de federale Dienst Klimaatverandering – aangewezen als aanbesteder. Hij beheert tevens de opbrengsten.

De opbrengst van de Belgische veilingen bedroeg € 115 miljoen voor 2013 en € 97 miljoen voor 2014. De onderhandelingen over de interne verdeling van de opbrengsten tussen de verschillende Belgische overheden zijn nog gaande.

Meer info op de website van de Europese Commissie.